Lidt om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen, og de har som minimum har haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik. Uddannelseslægen modtager dagligt supervision i klinikken.

Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken i alt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb

Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer ført ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold her i praksis og klinikophold i sygehusregi.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er, at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Vi håber, I vil tage godt imod dem.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontider tlf. 49131672 Personlighenvendelse v. sekretær
Mandag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Tirsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Onsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Torsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Fredag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
  • Telefon kl. 8-9: i dette tidsrum sidder lægerne ved telefonen og her bør du ringe med akutte ting, der skal ses eller vurderes samme dag.
  • Telefon kl. 9-12: i dette tidsrum kan du ringe for tidsbestilling generelt, receptfornyelse eller andre spørgsmål.
  • Efter kl. 16.00 og i weekender ringes 1813

Centerklinikken Espergærde

Vester torv 2
3060 Espergærde
Tlf: 49 13 16 72

Klinikkens akut tlf.nr. 49 13 16 26 kan KUN anvendes ved akut uopsættelig sygdom og ved afbud samme dag.

Efter kl. 16:00 og i weekend kontaktes 1813