Generelt for attester gælder det at der ikke kan bestilles tid til dette under selvbetjeningen,. Kontakt gerne klinikken for tidsbestilling.

Sygemelding- frihåndsattest

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du kommer med en sygemelding, i forbindelse med sygdom, skal du kontakte os med det samme.

Det er vigtigt, at vi kender til din sygdom, ellers kan vi kun beskrive, at du oplyser, at du har været syg. 

Attesten betales af arbejdsgiver, men du vil som patient typisk skulle lægge ud for denne. Beløbet refunderes herefter af arbejdsgiver, hvis det er arbejdsgiver der har bedt om attesten. Attesten koster kr. 500,-

Vær derfor sikker på, at din arbejdsgiver ønsker attesten, da du ellers kan komme til betale for en attest, som arbejdsgiveren ikke har bedt om. Du får naturligvis kvittering og attest med. Har din arbejdsgiver et gyldigt EAN-nummer(dette kan du medbringe på skrift fra arbejdsgiver), kan vi sende en faktura direkte til arbejdsgiveren.

Din arbejdsgiver har ikke krav på at vide, hvorfor du er syg, men der skal være en angivelse af den forventede sygdomsperiode.

Hvis det forventes at du skal være langvarig syg, sygemeldt pga. stress eller har brug for en plan omkring tilbagevenden til din arbejdsplads, er det mere hensigtsmæssigt at lave en Mulighedserklæring sammen med din arbejdsgiver.

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæringen med et rimeligt varsel og under hensyntagen til din helbredstilstand. Du har mødepligt til samtalen. Hvis du på grund af din sygdom ikke kan møde op, skal samtalen holdes telefonisk.

Ved samtalen skal der tages stilling til, hvilke funktionsnedsættelser sygefraværet giver, og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af funktionsnedsættelsen

Arbejdspladsen har  ikke ret til en diagnose, men alene oplysning om konkrete begrænsninger i forhold til arbejdet.

Når mulighedserklæringen er lavet, kan du bestille tid hos lægen.

Vi påtegner Mulighedserklæringen, når den er udfyldt af chef og medarbejder i fællesskab. Sørg for at være så konkret som muligt når I udfylder denne. Hos lægen gennemgås mulighedserklæringen, og vi vurderer sammen med dig, om det er en realistisk plan.

Mulighedserklæringen betales af arbejdsgiver, men man vil som patient typisk komme til at lægge ud, beløbet refunderes herefter af arbejdsgiver. Attesten koster kr. 625,-

Forsikringsattester

Der findes en lang række forskellige forsikringsattester. Hvis du bestiller tid med henblik på at få udfyldt en forsikringsattest, så husk at gøre opmærksom på det, samt at fortælle, hvilken attest det drejer sig om, så vi kan sikre, at der bliver afsat nok tid til konsultationen.

Inden du kommer til konsultationen er det vigtigt, at du har udfyldt din del af attesten, så læs den grundigt igennem.

Forsikringsattesten betales af forsikringsselskabet.

Sygemelding til eksamen

Er du syg til eksamen, kan du bede os om en attest til relevante instanser.

Det er vigtigt, at vi har kendskab til din sygdom, så kontakt os, så snart det er muligt, ellers kan vi kun beskrive, at du oplyser, at du har været syg.

Det er en god idé at bede om kravene til attesten på skrift fra ex studiekontoret, da der ofte er tvivl om, hvilke oplysninger de har brug for til at behandle din sag.

Attesten koster kr. 150,-

Attest ved graviditet og flyrejse

Ved en ukompliceret graviditet må du gerne rejse med fly indtil 2 uger før termin. Ofte forlanger flyselskabet en lægeattest fra 8-4 uger før termin, og rejsen må ikke vare over 4 timer. Mellemlandinger er ok. Venter du tvillinger kræves vanligvis lægelig attestation fra 12 uger før termin. Der kan være forskellige regler fra selskab til selskab, og vi anbefaler, at du undersøger hvilke regler, der er i det specifikke selskab.

Attesten betales af den gravide og koster kr. 250,- 

Attester til kommunen/regionen

I forbindelse med sygefravær eller andre forhold, som involverer kommunen økonomisk, hjælper vi som regel ved at udfylde attester, når kommunen forespørger. Når du bestiller tid til attester, er det en fordel at informere om hvilken attest, du skal have udfyldt. Så kan vi afsætte den tid, der er brug for, og du behøver således kun at skulle afsætte tid til besøg hos os en gang.

Udgifter til attester til kommunen og andre offentlige institutioner betales som regel af det offentlige system. Er du i tvivl, så spørg sekretæren.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontider tlf. 49131672 Personlighenvendelse v. sekretær
Mandag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Tirsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Onsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Torsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Fredag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
  • Telefon kl. 8-9: i dette tidsrum sidder lægerne ved telefonen og her bør du ringe med akutte ting, der skal ses eller vurderes samme dag.
  • Telefon kl. 9-12: i dette tidsrum kan du ringe for tidsbestilling generelt, receptfornyelse eller andre spørgsmål.
  • Efter kl. 16.00 og i weekender ringes 1813

Centerklinikken Espergærde

Vester torv 2
3060 Espergærde
Tlf: 49 13 16 72

Klinikkens akut tlf.nr. 49 13 16 26 kan KUN anvendes ved akut uopsættelig sygdom og ved afbud samme dag.

Efter kl. 16:00 og i weekend kontaktes 1813