Vi vil meget gerne lægge medicinplan, og give råd, samt udskrive recepter. Når der først er taget stilling til en given behandling, sørger vi for, at udskrive medicin i så lang tid det er forsvarligt og nødvendigt. Vi forsøger derfor at udskrive medicin indtil næste kontrol, og recepten gælder derfor indtil da. En recept kan udskrives til, at man kan få udleveret medicin mange gange på samme recept.

Fast medicin:

Vi skriver helst fast medicin ud til fx 1 år af gangen.

Du slipper således, som patient, for at kontakte lægerne og personalet for en ny recept – der er allerede taget stilling om at du skal have det. Recepten ligger på apoteket. Når den er brugt op er det på tide med en ny kontrol. Så bed meget gerne lægen om at udskrive medicinen så længe som muligt.

Vi beslutter som udgangspunkt i samråd med dig en gang om året, om der skal ændres stoppes eller fortsættes med medicinen, og udskriver recepter til hele det næste år. Det uagtet om du tager 1 tablet om ugen eller 4 tabletter om dagen.

Medicin ved behov:

Behovsmedicin udskriver vi også gerne til 1-2 års forbrug, såfremt der er en stabil situation . Det gøres ved en konsultation, hvor vi regner på hvor meget du vil få brug for den kommende periode. Derefter ligger recepterne klar på apoteket.
Alternativt må du kontakte klinikken fra gang til gang.

Medicin i kur – fx ved en blærebetændelse eller lungebetændelse udskrives altid kun efter en individuel vurdering, og næsten altid kun ved fremmøde i konsultationen.

Du kan selv se hvor meget medicin du har liggende via fmk-online.dk med Nem-Id.

Som hovedregel udskrives der ikke recept uden en grundig vurdering fra lægens side, og dette indbefatter for det meste en konsultation.

Receptfornyelse kan ske ved telefonisk henvendelse til receptionen ml. kl. 9:00 – 12:00 eller ved personlig fremmøde ml. kl. 8:00 – 15:00.

Du kan også forny recepter under selvbetjening i E-konsultationen. Hvis du ikke kan forny recepten, er det meget sandsynligt fordi der ligger til afhentning flere gange på samme recept.

Lægen er ved ordination og ved receptudstedelse ansvarlig for en helt specifik handling. Lægen kan pådrage sig et juridisk ansvar ved at udvise manglende omhu og samvittighedsfuldhed i sit virke, jf. autorisationslovens § 17. Det vil altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt lægen i en given situation, har udvist den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, og dermed har handlet ansvarligt.

At udstede en recept er ikke en ekspeditionssag, ordinationsretten er knyttet til autorisationen som læge, og lægen skal ved udstedelse af alle recepter udvise omhu og samvittighedsfuldhed.

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og speciallæger er vigtigt af hensyn til patienterne og af hensyn til patientsikkerheden. Den alment praktiserende læge har ikke pligt til at forny recepter for andre læger og kan til enhver tid afvise at forny en recept på et lægemiddel, hvor behandlingen er startet af en anden læge, fx når lægen ikke har de fornødne forudsætninger for at foretage ordinationen, fx på grund af manglende kendskab til lægemidlet, behandlingsplanen eller blodprøvesvar, som vil være en forudsætning for korrekt dosering.

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Telefontider tlf. 49131672 Personlighenvendelse v. sekretær
Mandag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Tirsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Onsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Torsdag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
Fredag 8:00-12:00 8-12:00 & 13:15-15:30
  • Telefon kl. 8-9: i dette tidsrum sidder lægerne ved telefonen og her bør du ringe med akutte ting, der skal ses eller vurderes samme dag.
  • Telefon kl. 9-12: i dette tidsrum kan du ringe for tidsbestilling generelt, receptfornyelse eller andre spørgsmål.
  • Efter kl. 16.00 og i weekender ringes 1813

Centerklinikken Espergærde

Vester torv 2
3060 Espergærde
Tlf: 49 13 16 72

Klinikkens akut tlf.nr. 49 13 16 26 kan KUN anvendes ved akut uopsættelig sygdom og ved afbud samme dag.

Efter kl. 16:00 og i weekend kontaktes 1813